torsdag 3 juli 2008

åH Så Nolot!

De va nolot bara värre idag då jag var till kvällstorget i ekenäs. det fanns försäljare på båda sidorna av vägen så man gick nu där och kolla runt. Sedan så blev jag så fascinerad då jag gick förbi en kärring som hadd montera opp ett stort fönster och hon sto där och gjord reklam för någo slagt tvättmedel så jag ble å stirra åt sidan tillika som ja gick förbi.... ett tu tre BOINK så hadd ja gått raakt in i en gubbe me grått skägg (likna sådär 50% fyllo och 50% jesus, FÖRLÅT!) och de va så NOLOOOT! Men va gör man åt såntdärnt? "eeh, sory, men ja så på hondär, visst har hon häftit tvättmedel?!" -JONEI, ja svara int någo, ja bara gick skrattande vidare.

Idag spelade vi frisbee (va de nu heter å hur de nu skrivs??) oså fastna frisbeen i äppelträdet. B fick int ner den så ja sku fara me lite Första Hjälp a la Mima. Å de smartaste ja kund göra va att säga "Om man drar i rätt kvist får man nog ner den" Så jag tog tag i en kvisst drog lite i den (rättare sagt hängd!) å KNAX, hela kvisten föll ner. Men frisbeen då? Nä, den satt no kvar, för ja hadd ju dragi i helt fel kvist.

Murr..
Nää, ja e no på prima humör ja!

Inga kommentarer: